Hizmet İçi Silah Eğitimi

güvenlik

a) Yürürlükten kaldırılan 2495 sayılı kanuna tabi çalışanlara
b) 5188 sayılı kanuna tabi çalışanlara
c) Yıllık hizmet içi eğitimleri
i) Yakın koruma eğitimi
ii) Kişi koruma eğitimi
iii) İleri sürücü teknikleri eğitimi
d) Yerinde eğitim (Kurumların ihtiyaç duydukları güvenlik eğitimlerini
yerinde karşılayarak hizmetleri sunmak.)